Techniek met een ziel 1 Techniek met een ziel 2 Techniek met een ziel 3 Techniek met een ziel 4

ANBI gegevens

Naam van het museum : Techniek met een Ziel

Fiscaal nummer : 8207 37 057

Kamer van Koophandel nummer: 17251162

IBAN: NL55RABO0123802008

Per 8 oktober 2019 geregistreerd museum in het Nederlands museumregister. Nr.2019/09/rg0764 

Bestuur

In 2003 is het museum opgericht door Henk Joosten die allerlei objecten uit vroegere jaren kreeg aangeboden.In 2009 was het museum zo groot geworden dat alles werd ondergebracht in een stichting. De naam werd aangepast tot: Stichting "Techniek met 'n Ziel".

Functie:

Naam:

Nevenfuncties:

Voorzitter

Ad Cosijn

Voorzitter Leefbaar en Vitaal Neerkant

Secretaris

Annelies Iwanow

geen

Penningmeester

Jan van Rijt

Financieel medewerker gemeente Peel en Maas.

Voorzitter EHBO

In het komend bestuursjaar zal het bestuur worden teruggebracht tot drie personen en zullen daarnaast drie aparte functies worden vastgesteld: “coördinator beheer”, “coördinator marketing” en “coördinator “PR en registratie”.Dit sluit beter aan bij de manier waarop het museum reeds werkt en sluit ook beter aan op de code “Good Governance voor Cultuur 2019”die het bestuur onderschrijft.

Vooruitlopend hierop is voor de drie leden die overblijven reeds een rooster van aftreden opgesteld.

  • De voorzitter is herkiesbaar in 2020 en treedt af in 2024
  • De secretaris is herkiesbaar in 2021 en treedt af in 2025
  • De penningmeester is herkiesbaar in 2022 en treedt af in 2026

Bestuursleden worden niet beloond

Verder heeft het museum een vijftigtal enthousiaste vrijwilligers voor allerlei werkzaamheden.

Beleidsplan

Het beleidsplan van museum Techniek met een Ziel kunt u hier bekijken.

Financieel verslag

Het financieel verslag 2021 van museum Techniek met een Ziel kunt u hier bekijken.